Gratis levering på alle ordrer

+45 6142 4040

Om radon

Radon

Radon er en radioaktiv luftart, som siver op fra undergrunden. Radon kan hverken lugtes eller ses.

Der er stor forskel i forekomsten af radon i de forskellige egne af landet, men også nabogrunde kan have et forskelligt radonniveau.

Ifølge Erhvervs – og Byggestyrelsen har 350.000 boliger en forhøjet radonværdi. Du kan se tabellen her, hvis du vil vide, hvor mange boliger i din kommune der har for høj radonværdi.

 

Grænseværdi

Forekomsten af radon i luften angives som ”bequerel pr. kubikmeter” (Bq/m3).

WHO og den danske sundhedsstyrelse anbefaler, at en boligs radonværdi ikke overstiger 100 Bq/m3. Tidligere lå grænseværdien på 200 Bq/m3, men efter flere undersøgelser blev værdien sat ned til 100 Bq/m3 i 2010.

Ligger boligens radonværdi mellem 100 – 200 Bq/m3, skal der blot foretages nogle enkle foranstaltninger. Måler man derimod en værdi over 200 Bq/m3, skal der i reglen iværksættes flere foranstaltninger. Du kan evt. se mere på www.radon-guiden.dk.

 

Radon i boligen

Fra 1990 skulle boligen været lufttæt mod jorden, men i praksis var det ikke 100% muligt for radons vedkommende. Derfor blev det i 1998 indført, at boligen skulle sikres således, at radon ikke måtte overstige 200 Bq/m3, og i dag er grænsen på 100 Bq/m3. Imidlertid kan sprækker i fundamentet i nye bygninger stadig forekomme. Derfor er det meget vigtigt, at man også får målt nye boliger for radon.

 

Helbred

Når radon indåndes, kan lungerne blive bestrålet.

En del af den radon, der findes i boligen nedbrydes til andre radioaktive stoffer, som efterfølgende kan hægte sig på partikler f.eks. støv og røg.

Når man trækker vejret, kommer de radioaktive partikler ned i lungerne. En del af partiklerne vil blive siddende og afgive stråling, som kan forårsage kræft.

Der bliver årligt registreret 300 dødsfald pga. radon.

Radon er skyld i flere kræftsygdomme, hyppigst lungekræft. Høj radonværdi i hjemmet kan ifølge en dansk undersøgelse fra kræftens bekæmpelse også give en øget risiko for akut lymfatisk leukæmi hos børn.

 

Måling af radon

Man kan måle radon via radon-sporfilm, eller man kan måle radon elektronisk.

Den digitale radonmåler Kanarie er den mest nøjagtige (+/- 5%), og man kan måle i en kortere periode (vi anbefaler dog altid min. 7 dage). For radon-sporfilmsmetoden ligger usikkerheden normalt på +/- 5-10%, men målingerne kan i sjældne tilfælde ligge på +/- 20%. Når man er færdig med målingerne med sporfilmsmetoden, skal måleboksene sendes til et laboratorium. Man skal udfylde en blanket, og man skal vente ca. 2 uger på resultatet. Med den digitale radonmåler kan man undervejs følge med i radon-niveauet, og man kan aflæse apparatet, så snart målingen er færdig.

I forhold til retssager skal man dog helst benytte sporfilmsmetoden, da man her kan tage samme sporfilm og sende den ind til analyse på forskellige laboratorier – så den er god til bevisførelse. Den elektroniske radonmåler kan hurtigt blive 0-stillet, og er dermed ikke så praktisk til bevisførelse.

Ved sporfilmsmetoden kan man købe en radon-måleboks, dvs. en radonmåling til kun DKK 335,- Der er rabat ved køb af flere målebokse. Alternativt kan det også være en god ide at købe eller leje en digital radonmåler, se under "Produkter til radonmåling".

 

Måling – og den tid, det tager

Det anbefales af danske myndigheder, at man måler radonværdierne i minimum to måneder. Man kan dog efter to døgn få en god indikation af radonniveauet.

Radonværdierne ligger så typisk 20% over eller under årsgennemsnittet, hvilket ikke betyder noget, så længe niveauet ligger langt fra grænseværdierne.

Det anbefales, at man måler radon i fyringssæsonen, da man om vinteren har den højeste radonværdi i boligen. Dette skyldes, at den opvarmede bolig, særlig hvis der forefindes pejs eller brændeovn, skaber et lille sug fra undergrunden, der øger radonudsivningen.

I sommerperioden, hvor boligen ofte bliver gennemudluftet, findes de laveste radonforekomster.

Man kan imidlertid godt måle radon om sommeren, hvis man stiller måleboksen et sted, hvor der ikke bliver særlig udluftet. Viser radonmålingen så, at boligen har et lavt radonniveau, behøver man ikke at måle igen. Kun hvis målingen viser, at man ligger tæt på grænseværdierne, anbefales det at måle igen på et senere tidspunkt.

 

Hvilke lokaler skal man måle for radon?

Vi anbefaler, at man måler i de rum, hvor man mest opholder sig. Som minimum soveværelse og stue. Desuden skal børneværelser altid måles, da børn desværre er meget modtagelige for radon.

Den højeste koncentration af radon findes normalt i kælderen, hvis en sådan haves, ellers i stueplan.

Er boligen på flere etager, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man laver mindst en måling på hver etage.